Sudoku is een puzzel waarin negen verschillende symbolen (meestal cijfers) zodanig in een rooster van 9x9 vakjes moeten worden ingevuld dat elk symbool slechts een keer voorkomt per rij, kolom en subrooster van 3x3 vakjes.
Meld hier uitsluitend Nederlandstalige sudoku-sites aan.