In de thematische categorieën direct onder Antwerpen worden sites opgenomen van entiteiten met meerdere vestigingen in gemeenten binnen de provincie, informatieve sites over de hele provincie of een deel ervan en bedrijven en organisaties die een duidelijk afgeperkt werkgebied hebben dat groter is dan hun vestigingsplaats (zoals overheden, maatschappelijke organisaties).
Op deze pagina worden geen sites opgenomen. Het proviniciaal niveau is namelijk onderverdeeld in thematische subcategorieën. Door bij de meest passende pagina aan te melden verhoogt u de opnamekansen.
Deze categorie bevat:
  • ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere plaatsen binnen Antwerpen;
  • informatieve sites met opsommingen van lokale bedrijven in Antwerpen.

Individuele bedrijven kunnen worden opgenomen in een thematische categorie, met name in:
Hier worden enkel industriële bedrijven of handelszaken met meerdere vestigingen in Antwerpen opgenomen.

Bedrijven die slechts in één plaats gevestigd zijn dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Vlaanderen: Antwerpen: Gemeenten).

Deze categorie bevat een overzicht van de gemeenten in Antwerpen. Per gemeente zijn links opgenomen naar de daar gevestigde bedrijven, instanties, verenigingen en andere relevante informatie.
In deze categorie worden geen sites opgenomen. URL''s dienen aangemeld te worden in de categorie van de desbetreffende gemeente.
Medische informatie, instellingen en belangenverenigingen binnen de gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.
Alleen provinciebrede sites worden hier opgenomen. Plaatselijke sites graag aanmelden onder de desbetreffende gemeente.
Sites over kunst, theater en ander amusement in de provincie Antwerpen. Evenementen, organisaties en instituten.

Sites over plaatselijke kunst en amusement aanmelden onder de desbetreffende gemeente, ajb.
Nieuws- en mediasites die specifiek op Antwerpen gericht zijn (tijdschriften, kranten, radio en televisie).
Alleen media-sites aangaande provincie Antwerpen worden hier geplaatst. Landelijke media graag aanmelden in de hogere categorie. Plaatselijke media worden opgenomen in de desbetreffende plaats.
Deze categorie omvat links naar ODP-pagina's met middelbare scholen in de Provincie Antwerpen en links naar de onderwijs-categorie van elke gemeente.
Bij voorkeur uw site aanmelden in de vestigingsplaats van de school of bij de passende thematische categorie, aub.
Deze categorie bevat sites die handelen over milieu of een wetenschappelijk iets. Ze zijn toegespitst op de provincie Antwerpen.
Gelieve enkel sites aan te melden die voldoen aan volgende voorwaarden:
1. site is volledig of gedeeltelijk in het Nederlands
2. site moet gaan over milieu of wetenschappen
3. site moet gericht zijn naar de provincie Antwerpen of een deel daar van.