Zich niet-mechaniseerd onder water voortbewegen.
Een sport, meestal met twee spelers, waarbij men met rackets een bal over een net slaat.