Deze categorie bevat:
 • bedrijven van bovenlokaal belang;
 • ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere provincies;
 • informatieve sites met opsommingen van lokale bedrijven in België.

Individuele bedrijven kunnen tevens worden opgenomen in een thematische categorie, met name in:
Bedrijven van lokaal belang dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven van lokaal belang met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.
Sites van bedrijven die op een of andere manier bemiddelen bij het verkrijgen van een baan of bij het zoeken naar personeel in België.

Bedrijven die personeel bemiddelen voor een specifieke beroepsgroep kunnen gevonden worden in Banen per Bedrijfstak.

Instituten, verenigingen en vennootschappen dewelke een activiteit uitoefenen gerelateerd tot het bankwezen of de verzekeringssector zonder zulke activiteiten tot hun kernactiviteit te rekenen.
Vermeld volledige naam en zetel.
Nederlandstalige websites van bedrijven, verenigingen, vennootschappen, vrije beroepen en personen die
 • diensten aanbieden
 • zowel voor partikulieren en/of professionelen
 • zich specifiek richten op een Belgische publiek.
In deze categorie kan u bedrijven, verenigingen, vennootschappen, vrije beroepen en personen aanmelden die:
 • diensten aanbieden.
 • Nederlandstalige inhoud op de site aanbieden.
 • hun activiteit richten op een breed Belgisch publiek.
  Indien de activiteit eerder lokaal (of een filiaal) is, overweeg dan om deze te plaatsen in
  World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen onder de gewenste plaats. Voor het online aanbieden van produkten kan u terecht in
  World: Nederlands: Regionaal: België: Bedrijven en Economie: Winkelen
 • Bedrijven die de rechtstreeks verkopen of diensten leveren aan consumenten worden hier meestal niet vermeld.
  • Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
  • Sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (provincie, gemeente of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal/België.
  Meld alstublieft in deze categorie alleen sites aan van Belgische bedrijven die actief zijn in de sector van Huis en Tuin.
  Websites die u hier aantreft zijn van verenigingen, instituten en organisaties (al dan niet opgericht bij wet) die:
 • een bepaalde beroepengroep vertegenwoordigen.
 • een bepaalde bedrijfseconomische sector.
  vertegenwoordigen en
 • gericht zijn naar een Belgisch publiek.
 • Nederlandstalige inhoud aanbieden.
 • Meld hier alstublieft enkel, al dan niet bij wet opgerichte,
 • verenigingen
 • instituten
 • organisaties
  aan die Nederlandstalige inhoud aanbieden en 1) een bepaalde beroepengroep en/of bedrijfseconomische sector vertegenwoordigen 2) gericht zijn naar een Belgisch publiek. Organisaties die niet voldoen aan punt 1 en eerder aan dienstverlening doen, zoals sociale secretariaten, middenstandsverenigingen..., kan u aanmelden onder
  World: Nederlands: Regionaal: België: Bedrijven en Economie: Diensten
 • Gelegenheden waar men wat kan eten en/of drinken.
  Deze categorie bevat:
  • ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere provincies;
  • informatieve sites met opsommingen van lokale bedrijven in België.


  Restaurantgidsen mag u tevens aanmelden in Recreatie: Eten en Drinken: Restaurantgidsen

  Sites van groothandelsbedrijven, brancheverenigingen, adviesbedrijven, bedrijfsinrichters en scholen voor horeca en toerisme mag u aanmelden in Zakelijk: Horeca en Toerisme
  Restaurants en cafés die gevestigd zijn in slechts één gemeente dient u aan te melden in de categorie voor die gemeente. U kunt via ons overzicht van Belgische plaatsen doorklikken naar de passende categorie.

  Meertalige sites kunnen gelijktijdig in die talen worden opgenomen. Mogelijk is dus ook een van deze categorieën voor u van belang:
  Gelieve enkel websites toe te voegen uit België en die daarenboven ringtones en logo''s aanbieden.
  In deze categorie komen alleen bedrijven met vestigingen in meer dan één provincie. Bedrijven die slechts in één plaats gevestigd zijn dient u aan te melden onder die plaats. Bedrijven met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunnen onder die provincie worden aangemeld.

  meer informatie (alleen voor redacteuren)

  Bedrijven die slechts in één plaats gevestigd zijn dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven met meerdere vestigingen in dezelfde provincie onder die provincie.
  Deze categorie bevat:
  • Winkels en webwinkels van bovenlokaal belang;
  • winkelketens met vestigingen in meerdere provincies;
  • informatieve sites met opsommingen van lokale winkels in België.

  Online winkels kunnen tevens worden opgenomen in een thematische categorie, met name in:
  Plaatselijke winkels dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Winkels van lokaal belang, maar met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.