In de categorie Regionaal zijn sites gesorteerd op plaats en niet op onderwerp. Sites van bedrijven en organisaties worden dus in beginsel in de vestigingsplaats opgenomen. Bij meerdere vestigingen worden ze op het best passende hogere regionale niveau opgenomen (land, streek, provincie, gemeente). Sites die een bovenlokaal belang hebben kunnen in het algemeen worden opgenomen in één van de thematische categorieën zoals World/Nederlands/Zakelijk en World/Nederlands/Sport, en een tweede maal in de categorie voor de vestigingsplaats als ze ook van lokaal belang zijn. Voorbeelden: Sites die alleen een lokaal belang hebben worden echter alleen in de desbetreffende gemeente-categorie opgenomen (bijv. lokale overheid, lokale portals, individuele winkels zonder online dienstverlening, restaurants en cafés). Uitzonderingen op deze algemene regels over plaatsing zijn de thematische categorieën op landelijk niveau, zoals World/Nederlands/Regionaal/Nederland/Kunst_en_Amusement en World/Nederlands/Regionaal/België/Bedrijven_en_Economie . Zie hiervoor de omschrijvingen voor Nederland en België. In elke land, provincie, streek, gemeente of plaats worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
 • Bedrijven en Economie
 • Gezondheid
 • Gidsen en Indexen
 • Kaarten en Panorama's
 • Kunst en Amusement
 • Maatschappij
 • Nieuws en Media
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Recreatie en Sport
 • Reizen en Toerisme
 • Transport
 • Weer
 • Wetenschap en Milieu.
U kunt een site van een bedrijf of organisatie twee maal aanmelden: in de categorie van de vestigingsplaats onder World: Nederlands: Regionaal en in de categorie over dat onderwerp (tenzij aldaar anders wordt vermeld). Wij garanderen niet dat de site in beide wordt opgenomen.
Het zevende continent.
Deze onderverdeling is ENKEL bedoeld voor websites/webpagina''s in het NEDERLANDS over CAMBODJA, of onderwerpen die rechtstreeks met Cambodja te maken hebben: aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, bevolking, politiek, economie, religie en toerisme in Cambodja. Onderwerpen die hier buiten vallen worden steeds geweigerd.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Deze categorie bevat Nederlandstalige sites uit en over België. In de thematische categorieën direct onder België brengen wij onder:
 • alle Belgische sites van bovenlokaal belang; op enkele specifieke onderwerpen na kunnen al deze sites tevens (dubbel) worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp];
 • sites die naast een bovenlokaal ook een lokaal belang hebben kunnen een derde keer worden opgenomen in de categorie voor de vestigingsplaats;
 • zodra er voldoende sites zijn wordt een @-link geplaatst vanuit een thematische categorie naar Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp] of andersom Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp]@ naar een thematische categorie. Hierdoor wordt het aantal opname-mogelijkheden met één verkleind. De voorkeur heeft de laatste oplossing waarbij de thematische lijst in een thematische categorie wordt geplaatst;
 • niet ondergebracht worden sites die alleen over een thema gaan en niet specifiek refereren aan België, ook al zijn ze van Belgische makelij. Deze kunnen alleen worden opgenomen in de desbetreffende thematische categorie.
Noot: Direct onder Vlaanderen en Wallonië worden geen sites opgenomen en thematische categorieën gemaakt, sites die daar zouden passen worden immers al op het niveau België opgenomen, dit zou leiden tot teveel doublures.
Bedrijven van lokaal belang dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven van lokaal belang met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.
Meld hier alleen Nederlandstalige sites aan die betrekking hebben op Cuba.
Op 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn speciale gemeente van Nederland geworden en worden nu aangeduid als Caraïbisch Nederland, en soms ook wel als de BES-eilanden.
Deze categorie is alleen voor (Nederlandstalige websites) met informatie over alle 3 de eilanden samen en hun gezamenlijk bestuur.
Op 10 oktober 2010 is Curaçao een zelfstandig land geworden.

Hier worden websites opgenomen over het eiland, haar bewoners en bedrijven die daar gevestigd zijn.

Alleen Nederlandstalige sites worden hier opgenomen.
Just sites in Dutch will be listed here.
Meld hier uitsluitend Nederlandstalige sites aan. Is uw site niet nederlandstalig zoek dan de corresponderende taal binnen World of Regional.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Het gebied in de driehoek Turkije-Iran-Jemen.
Nederlandstalige sites uit en over Nederland. In de thematische categorieën direct onder Nederland brengen wij onder:
 • sites die opsommingen geven van bedrijven of organisaties in meerdere provincies, waaronder ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere provincies;
 • alle Nederlandse sites voor enkele specifieke onderwerpen die we strikt op land indelen;
 • niet ondergebracht worden andere sites van landelijk of bovenlokaal belang, deze worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp] en niet nogmaals in World/Nederlands/Regionaal/Nederland/[onderwerp]. Dit zou leiden tot teveel doublures.
Noot: Het leeuwendeel van de sites wordt dus opgenomen onder de subcategorie voor provincie waar de organisatie achter de site gevestigd is.
Bedrijven die slechts in één plaats gevestigd zijn dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: Nederland: Plaatsen). Bedrijven met meerdere vestigingen in dezelfde provincie onder die provincie.
Per 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen geworden, net zoals al eerder Aruba. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn speciale gemeente van Nederland geworden.
Deze categorie wordt alleen gehandhaafd als referentie voor de voormalige Nederlandse Antillen. Er kunnen geen nieuwe websites aangemeld worden. Dat kan alleen in de categorieën van de voormalige eilanden zelf.
Oceanië omvat Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan.
Op 10 oktober 2010 is Sint Maarten een zelfstandig land geworden.

Hier worden websites opgenomen over het eiland, haar bewoners en bedrijven die daar gevestigd zijn.

Alleen Nederlandstalige sites worden hier opgenomen.
Just sites in Dutch will be listed here.
Deze rubriek is ENKEL bedoeld voor Nederlandstalige pagina''s over Bolivië. Pagina''s in andere talen worden STEEDS geweigerd. PLEASE DO NOT SUBMIT ENGLISH LANGUAGE WEBSITES: THEY WILL BE SYSTEMATICALLY REFUSED.