In Partnership with AOL Search
 
Het zevende continent.
Deze onderverdeling is ENKEL bedoeld voor websites/webpagina''s in het NEDERLANDS over CAMBODJA, of onderwerpen die rechtstreeks met Cambodja te maken hebben: aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, bevolking, politiek, economie, religie en toerisme in Cambodja. Onderwerpen die hier buiten vallen worden steeds geweigerd.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Bedrijven van lokaal belang dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: België: Plaatsen). Bedrijven van lokaal belang met meerdere vestigingen in dezelfde provincie kunt u aanmelden onder die provincie.
Deze categorie bevat Nederlandstalige sites uit en over België. In de thematische categorieën direct onder België brengen wij onder:
  • alle Belgische sites van bovenlokaal belang; op enkele specifieke onderwerpen na kunnen al deze sites tevens (dubbel) worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp];
  • sites die naast een bovenlokaal ook een lokaal belang hebben kunnen een derde keer worden opgenomen in de categorie voor de vestigingsplaats;
  • zodra er voldoende sites zijn wordt een @-link geplaatst vanuit een thematische categorie naar Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp] of andersom Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp]@ naar een thematische categorie. Hierdoor wordt het aantal opname-mogelijkheden met één verkleind. De voorkeur heeft de laatste oplossing waarbij de thematische lijst in een thematische categorie wordt geplaatst;
  • niet ondergebracht worden sites die alleen over een thema gaan en niet specifiek refereren aan België, ook al zijn ze van Belgische makelij. Deze kunnen alleen worden opgenomen in de desbetreffende thematische categorie.
Noot: Direct onder Vlaanderen en Wallonië worden geen sites opgenomen en thematische categorieën gemaakt, sites die daar zouden passen worden immers al op het niveau België opgenomen, dit zou leiden tot teveel doublures.
Meld hier alleen Nederlandstalige sites aan die betrekking hebben op Cuba.
Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Deze categorie is alleen voor (Nederlandstalige websites) met informatie over alle 3 de eilanden samen en hun gezamenlijk bestuur.
Op 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn speciale gemeente van Nederland geworden en worden nu aangeduid als Caraïbisch Nederland, en soms ook wel als de BES-eilanden.
Alleen Nederlandstalige sites worden hier opgenomen.
Just sites in Dutch will be listed here.
Op 10 oktober 2010 is Curaçao een zelfstandig land geworden.

Hier worden websites opgenomen over het eiland, haar bewoners en bedrijven die daar gevestigd zijn.

Meld hier uitsluitend Nederlandstalige sites aan. Is uw site niet nederlandstalig zoek dan de corresponderende taal binnen World of Regional.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Het gebied in de driehoek Turkije-Iran-Jemen.
Bedrijven die slechts in één plaats gevestigd zijn dient u aan te melden onder die plaats (Zie: World: Nederlands: Regionaal: Nederland: Plaatsen). Bedrijven met meerdere vestigingen in dezelfde provincie onder die provincie.
Nederlandstalige sites uit en over Nederland. In de thematische categorieën direct onder Nederland brengen wij onder:
  • sites die opsommingen geven van bedrijven of organisaties in meerdere provincies, waaronder ketens van bedrijven met vestigingen in meerdere provincies;
  • alle Nederlandse sites voor enkele specifieke onderwerpen die we strikt op land indelen;
  • niet ondergebracht worden andere sites van landelijk of bovenlokaal belang, deze worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp] en niet nogmaals in World/Nederlands/Regionaal/Nederland/[onderwerp]. Dit zou leiden tot teveel doublures.
Noot: Het leeuwendeel van de sites wordt dus opgenomen onder de subcategorie voor provincie waar de organisatie achter de site gevestigd is.
Deze categorie wordt alleen gehandhaafd als referentie voor de voormalige Nederlandse Antillen. Er kunnen geen nieuwe websites aangemeld worden. Dat kan alleen in de categorieën van de voormalige eilanden zelf.
Per 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen geworden, net zoals al eerder Aruba. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn speciale gemeente van Nederland geworden.
Oceanië omvat Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan.
Alleen Nederlandstalige sites worden hier opgenomen.
Just sites in Dutch will be listed here.
Op 10 oktober 2010 is Sint Maarten een zelfstandig land geworden.

Hier worden websites opgenomen over het eiland, haar bewoners en bedrijven die daar gevestigd zijn.

Deze rubriek is ENKEL bedoeld voor Nederlandstalige pagina''s over Bolivië. Pagina''s in andere talen worden STEEDS geweigerd. PLEASE DO NOT SUBMIT ENGLISH LANGUAGE WEBSITES: THEY WILL BE SYSTEMATICALLY REFUSED.
Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Laatste wijziging: maandag 6 juli 2015 12:53:04 uur EDT - bewerken