Organisaties die zich professioneel (al dan niet met de inzet van vrijwilligers) bekommeren om de museale waarden op het gebied van spoor- en tramwegen.
Meld alstublieft in deze categorie alleen sites aan over museale spoor- en tramweg organisaties.