Deze categorie bevat Nederlandstalige sites over reizen in het buitenland en sites van/over accommodatie in binnen- en buitenland.
De meeste sites horen niet op dit topniveau, maar in één van de subcategorieën. Sites die primair gericht zijn op de verkoop van reizen komen in één van de subcategorieën, ook al bevatten ze veel algemene reisinformatie. Sites over een specifiek land worden opgenomen in de categorie Regionaal. Sites over reizen in Nederland en België worden opgenomen in Regionaal: Nederland: Reizen en Toerisme en Regionaal: België: Reizen en Toerisme.
Nachtverblijf voor personen tijdens reizen. Bevat sites van eigenaren, gespecialiseerde reisbureaus en overzichtssites.
Deze categorie ondergaat momenteel een reorganisatie. U kunt uw site aanmelden, maar aanmeldingen worden pas verwerkt ná de reorganisatie.
Aanbieders van actieve vakantiereizen, en reisverslagen van mensen die een actieve vakantie hebben gedaan.
In deze categorie kunnen GEEN sites worden aangemeld die alleen maar (verhuur van) accomodatie bevatten.
Reisorganisaties en informatieve sites over reizen die zich specifiek en uitsluitend richten op alleenstaanden.
Deze categorie bevat uitsluitend @-links naar de landen die een specifieke categorie hebben voor "Reizen en Toerisme".
Hier worden geen links geplaatst. Informatie over een specifieke reisbestemming komt in de categorie World: Nederlands: Regionaal.
Bedrijven die georganiseerde reizen of dagtochten per bus aanbieden.
Hier worden alleen sites opgenomen van bedrijven die complete één- of meerdaagse arrangementen aanbieden of samenstellen en hierover op de website vertellen. In andere gevallen kunt u uw site aanmelden in de vestigingsplaats onder World: Nederlands: Regionaal.
Aanbieders van cursussen en workshops waar vakantiegangers zich kunstzinnig kunnen uiten, bijvoorbeeld via schilderkunst of muziek.
Hier alleen sites aanmelden die vrijwel exclusief gaan over (verzorgde) creatieve vakantiecursussen.
Indien vakantiecursusesn slechts een deel van uw aanbod zijn, meld uw site dan aan onder World: Nederlands: Kunst.

meer informatie (alleen voor redacteuren)

Een cruise is een meerdaagse tocht in een schip met luxe hotelaccommodatie. Meestal is dat op zee, maar ook kanaal- en riviercruises zijn bekend.
In World: Nederlands: Recreatie: Openlucht: Varen zijn de sites opgenomen over kortere vaartochten, vaak in het Nederlandse taalgebied.
Vakanties die gericht zijn op duurzaamheid, natuurbehoud of natuurobservatie.
Reizen die met name gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid of op doelgroepen die medische ondersteuning nodig hebben.
Gezondheidsaspecten van reizen worden niet hier opgenomen, maar in World: Nederlands: Recreatie: Reizen: Voorbereiding.
Informatie over huwelijksreizen en reisaanbieders die gespecialiseerd zijn in bruiloften in het buitenland en/of huwelijksreizen.
Sites met geclassificeerde links naar andere websites over reizen.
Er worden hier geen afdelingen/pagina''s van algemene indexen opgenomen. Vrijwel elke index heeft wel een reisafdeling, voor dergelijke algemene indexen wordt u dan ook doorverwezen.

Een index die zich beperkt tot een specifiek onderwerp of land wordt niet hier opgenomen, maar kan worden aangemeld onder dat onderwerp of land.
Reisorganisatoren die zich specialiseren in jeugd en jongeren tot circa 18 jaar.
Reisorganisaties (reisbureaus en tour operators) die niet gespecialiseerd zijn in een bepaald soort activiteiten.
Indien u bent gespecialiseerd in een bepaald type reizen dan wordt u verzocht uw site aan te melden onder de categorie voor dat type. Zie World: Nederlands: Recreatie: Reizen voor de types die we nu onderscheiden.
Deze categorie bevat Nederlandstalige reisverslagen en fotoverslagen van particulieren, professionals en sites met links naar dergelijke verslagen. Sites met informatie over een specifiek land worden opgenomen onder de categorie World: Nederlands: Regionaal.
Elke site wordt één keer opgenomen, dus geen deeplinks aanmelden alstublieft.
Reisorganisaties en informatieve sites over reizen die zich specifiek en uitsluitend richten op senioren vanaf minimaal 50 jaar.
Reizen waarbij de geestelijke beleving een belangrijke rol speelt.
Informatie en aanbiedingen van openbaar en besloten vervoer ten behoeve van het verplaatsen van reizigers.
Reizen waarbij het verblijf ín het vervoermiddel centraal staat, zoals cruises en meerdaagse treinreizen, worden hier niet opgenomen. Deze kunt u vinden in zustercategorieën.
Reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in reizen voor zakelijk gebruik en informatie die specifiek gericht is op zakenreizigers.
Indien u ook voor particulieren werkt en dat uit uw site blijkt dan dient u uw site elders in de categorie Reizen aan te melden.