Tijd gedurende welke een leerling of student zich in een bepaald vak onder leiding oefent.
Geen studentenverenigingen, alleen studieverenigingen.