Onderwijs gericht op mensen die tijdelijk of permanent verblijven in het buitenland.
Meld sites aan van Nederlandse or Nederlandstalige scholen in het buitenland die ofwel volledig dagonderwijs ofwel deeltijd onderwijs aanbieden voor kinderen in de basis-onderwijs leeftijd.
Nederlandse scholen in het buitenland inclusief scholen met volledig dagonderwijs en aanvullend onderwijs een aantal uur per week.
Meld sites aan van Nederlandse or Nederlandstalige scholen in het buitenland die ofwel volledig dagonderwijs ofwel deeltijd onderwijs aanbieden voor kinderen in de basis-onderwijs leeftijd.
Onderwijs aan buitenlanders, gericht op het leren van nieuwe talen. Meestal wordt er onderwijs gegeven in de taal van het gastland.