Organisaties, privé-personen en bedrijven die leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen begeleiden, met als doel beter onderwijs.
Sites worden hier toegelaten als ze informatie of diensten aanbieden voor begeleiding van leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen. Een site hoort hier alleen thuis, indien hij niet past in één van de subcategorieën of indien hij indien hij past bij meerdere subcategorieën.

ICT

Organisaties, bedrijven en andere initiatieven die een bijdrage leveren tot het gebruik van ICT in het onderwijs.
Deze categorie is bestemd voor organisaties, bedrijven en andere initiatieven die een bijdrage leveren tot het gebruik van ICT in het onderwijs.
Onderwijsinstellingen of privé-personen die zich specifiek richten op leerlingenbegeleiding en informatieve sites over leerlingenbegeleiding.
Hier worden onderwijsinstellingen of privé-personen die zich specifiek richten op leerlingenbegeleiding opgenomen. Ook informatieve sites over leerlingenbegeleiding worden opgenomen.
Organisaties, bedrijven of privé-personen die zich uitsluitend richten op professionele hulp voor het team of het management van een school of onderwijspraktijk.
Sites worden hier toegelaten als ze zich uitsluitend richten op hulp voor het team of het management van een school of onderwijspraktijk.
Onderwijsinstellingen of andere initiatieven die leerlingen of studenten helpen bij hun studiekeuze.
Een site wordt alleen opgenomen als er hulp of informatie wordt aangeboden omtrent de studiekeuze van leerlingen of studenten.