Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de leraar zich op afstand bevindt. Het kan gaan het om e-learning, dus leren via de computer.
E-learning betreft alles wat te maken heeft met leren via internet en/of via electronische leeromgevingen.