In Partnership with AOL Search
 
Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de leraar zich op afstand bevindt. Het kan gaan het om e-learning, dus leren via de computer.
Sites van individuele scholen worden hier niet opgenomen, maar alleen in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats.
Informatieve sites over onderwijs aan leerlingen tot 12 jaar.
Sites worden hier toegelaten als ze informatie of diensten aanbieden voor begeleiding van leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen. Een site hoort hier alleen thuis, indien hij niet past in één van de subcategorieën of indien hij indien hij past bij meerdere subcategorieën.
Organisaties, privé-personen en bedrijven die leerlingen, leerkrachten en onderwijsinstellingen begeleiden, met als doel beter onderwijs.
Zowel institutionele sites als persoonlijke website van/voor/over docenten(verenigingen) worden hier graag opgenomen, mits ze voldoende eigen informatie aanbrengen. Formuleer uw sitebeschrijving zoveel mogelijk zoals de andere sites beschreven zijn in deze categorie. Zo objectief mogelijk, zonder poeha dus.
Deze categorie bevat Nederlandstalige informatie voor en van docenten uit verschillende vakgebieden.
Betreft o.a. onderwijs aan universiteiten en hogescholen.
Meld sites aan van Nederlandse or Nederlandstalige scholen in het buitenland die ofwel volledig dagonderwijs ofwel deeltijd onderwijs aanbieden voor kinderen in de basis-onderwijs leeftijd.
Onderwijs gericht op mensen die tijdelijk of permanent verblijven in het buitenland.
Deze categorie is specifiek voor onderwijsmateriaal. Meer algemene informatieve sites over talen gaan in World: Nederlands: Wetenschap: Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde.
Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Rijscholen worden hier niet opgemomen. Deze kunt u aanmelden in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats, of bij meerdere vestigingen de provincie of het land.
Onderwijsinstellingen die zich specifiek richten op één onderwerp of sector en informatieve sites over onderwijs voor een bepaalde sector.
Sites voor onderwijsinstellingen die zich richten op een bepaald onderwerp worden meestal opgenomen onder het desbetreffende thema. Deze vindt u daarom niet in de hoofdcategorie Onderwijs, maar bijvoorbeeld in Zakelijk of Kunst. Via @-links kunt u de sites hier toch vinden. Zolang er nog geen /Onderwijs-categorie bestaat onder een onderwerp, en dus ook geen @-link gemaakt kan worden, kunnen sites (tijdelijk) hier worden opgenomen.
Hier worden sites geplaatst van organisaties die zich met het onderwijs bezig houden, maar GEEN organisaties die lessen, cursussen en opleidingen verzorgen.
Er is momenteel geen beschrijving gemaakt voor deze categorie.
Voor het aanmelden van scholen, gelieve deze onder World: Nederlands: Onderwijs: Speciaal onderwijs: Scholen: België of onder World: Nederlands: Onderwijs: Speciaal onderwijs: Scholen: Nederland aan te melden. Hier horen enkel algemene sites rond onderwijs aan kinderen met beperkingen thuis.
Het speciaal onderwijs (in België buitengewoon onderwijs genaamd) krijgen kinderen les die om allerlei redenen niet in het gewoon onderwijs op hun plek zijn. Het kan gaan om blinde of dove kinderen, maar ook om kinderen met psychische problemen, een beperkte intelligentie, leerproblemen of fysieke handicaps.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Bepalingen voor gebruik
Laatste wijziging: donderdag 10 september 2015 13:08:40 uur EDT - bewerken