Instellingen die boeken e.d. uit haar bezit aan het publiek uitleent of ter inzage biedt.
Bibliotheken die speciaal gericht zijn op muziek (collecties compact discs en bladmuziek)
Samenwerkingsverbanden van bibliotheken
Voor ieder bestemde en toegankelijke bibliotheek waar collecties beschikbaar gesteld worden, die actueel zijn en representatief voor het culturele veld en die voornamelijk uit openbare middelen bekostigd worden.
Schoolmediatheken is de naam voor wat vroeger schoolbibliotheken werden genoemd. Omdat er tegenwoordig ook andere media worden aangeboden (internet, video etc.) spreekt men nu liever van mediatheken.
Speciale bibliotheken zijn meestal verbonden aan instituten, instellingen of bedrijven
Vroeger werden dit blindenbibliotheken genoemd