Nederlandstalige sites die met RFID (Radio Frequency Identification) te maken hebben.
Aanbieders van RFID-gerelateerde producten dienen hun site aan te melden in http://www.dmoz.org/World/Nederlands/Zakelijk/Telecommunicatie