Informatie over en reacties op problemen in de samenleving (plaatselijk, nationaal en internationaal).
Deze categorie bevat informatieve sites en sites van organisaties zoals gespecialiseerde opvangorganisaties.
Sites en pagina's over het parlementaire onderzoek naar de fraude van bouwbedrijven in Nederland.
Maatschappelijke discussie over de wijze waarop mensen omgaan met dieren.
Deze categorie bevat informatieve sites en sites van organisaties zoals gespecialiseerde opvangorganisaties.
Uitganspunt voor het selecteren van web-locaties t.b.v de categorie 'Discriminatie in de Nederlandse maatschappij' is het Artikel 1 lid 1 van de Nederlandse Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". In deze categorie vindt u: * web-locaties van (zelf)organisaties die het bestrijden van discriminatie als doelstelling hebben. * web-locaties die voorlichting geven over en rond het verschijnsel discriminatie.
Sites van bedrijven welke bemiddelen in banen voor Allochtonen dienen in World/Nederlands/Zakelijk/Banen/Allochtonen/ aangemeld te worden.
Sites en internetpagina's over fysiek en geestelijk geweld, de gevolgen en de slachtoffers.
Informatie over globalisering en de anti globaliserings beweging.
Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger, wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent in-migratie in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen weg-migratie betekent.
Om de instroom van immigranten sociaal-economisch in goede banen te leiden, ontwikkelt elk land zijn eigen migratiebeleid. Dit beleid bepaalt hoe het land omgaat met de immigranten, hoeveel er worden toegelaten en aan welke eisen iemand moet voldoen om het land binnen te mogen

Bron: Wikipedia
Veiligheid en rechten van kinderen, bedreigingen daarvan, problemen in gezinssituaties.
Affaires binnen de koninklijke familie(s).
  • Sites en pagina''s over procedures in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur met een locale of regionale strekking aanmelden in de plaatselijke of provinciale categorie van World/Nederlands/Regionaal.
Bijdragen aan de maatschappelijke discussie over nomen en waarden.
Websites over problemen rondom ouderen en beleid dat op deze groep gericht is.
Websites met informatie over vraagstukken rondom het pensioen en de pensioenleeftijd.
Discussies over de wenselijkheid van een republiek of monarchie als staatsvorm.
Nederlandstalige sites die met RFID (Radio Frequency Identification) te maken hebben.
Aanbieders van RFID-gerelateerde producten dienen hun site aan te melden in http://www.dmoz.org/World/Nederlands/Zakelijk/Telecommunicatie
Informatieve sites en sites van organisaties over taal en dialecten in de maatschappij.
Het ontwrichten van een samenleving door georganiseerde geweldpleging met een politiek oogmerk.
Sites en pagina's over (on)veiligheid en wat er aan te doen.
Vrede is de toestand zonder oorlog. Hier vindt u sites over vrede en van organisaties uit de vredesbeweging.