Het Heidendom omvat een groep van godsdiensten. Zowel de herleving als de herontdekking of zelfs nieuw gecreeerde vormen van oude voor-christelijke godsdiensten. Sommige heidenen zijn polytheistisch en geloven in een heel pantheon van goden, geesten en natuurkrachten. Anderen geloven in slechts twee goden of krachten: het mannelijke en het vrouwelijke, ofwel de God en de Godin. Andere zijn monotheistisch.
Sites worden hier toegelaten als ze genoeg inhoud hebben en niet duidelijk in "New Age" of "Esoterisch en Occult" horen.
Wicca is een stroming binnen het hedendaagse heidendom waarin de Godin en de God samen centraal staan.