De wetenschap over God, het goddelijke en de godsdienst. Deze discipline wordt ook wel Godgeleerdheid genoemd.
Meld hier uitsluitend Nederlandstalige belijdenisgeschriften aan.
Geschriften met belijdenissen zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Meld hier uitsluitend Nederlandstalige belijdenisgeschriften aan.
Theologische bibliotheken van universiteiten en websites met een grote hoeveelheid online bronnen.
Bevat websites van faculteiten, opleidingen en cursussen theologie, godgeleerdheid of levensbeschouwing.
Nieuws, (wetenschappelijke) tijdschriften en andere media op het gebied van theologie.
Organisaties die zich bezighouden met studie, onderzoek of documentatie op het gebied van de theologie/godgeleerdheid.
Homepages van theologen
Wetenschappelijke dissertaties, artikelen, lezingen en andere publicaties over theologische thema's.
Informatie over leven en werken van bekende theologen. Ook teksten die één bepaalde theoloog als hoofdonderwerp hebben.