Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè d.w.z. "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid, verwant met het irenisme. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken). In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of denominaties binnen een religie.

Binnen het Christendom wordt met oecumene meestal het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken bedoeld tussen de verschillende christelijke denominaties, met name tussen de Rooms-katholieke Kerk en de denominaties die door het Schisma van 1054 en de Reformatie zijn ontstaan. [bron: Wikipedia]

Een oecumenische gemeenschap of oecumenische gemeente is een gemeenschap -binnen het totale conglomeraat van de christelijke kerken- die zich meer richt op de onderlinge overeenkomsten dan verschillen. Een oecumenische gemeenschap baseert zich doorgaans op de bijbel in de ruime zin van het woord.

Deze gemeenschappen zijn zowel vanuit de katholieke als protestantse kerken ontstaan. Doorgaans onderhoudt een oecumenische gemeente vaak wel contacten (lokaal) met bijvoorbeeld de Raad van Kerken in Nederland, maar verzet zij zich duidelijk tegen wat zij de "Kerk als instituut" noemen. Ook speelt dogmatiek maar nauwelijks in deze gemeentes. Buiten Nederland is het fenomeen van oecumenische gemeenten veel minder of nauwelijks bekend. [Bron: Wikipedia]