In deze categorie komen websites en/of links aan bod die informatie bevatten over de geschiedenis, ontwikkeling van het christendom vanaf Jezus' geboorte. Informatie over de Bijbel vindt u in de gelijkluidende categorie.
Het Judasevangelie is een door de RK-Kerk als ketters veroordeelde gnostische tekst. Kerkvader Ireneus waarschuwde er rond 180 na Christus al tegen. Een afschrift van de eeuwen lang verloren gewaande tekst werd eind twintigste eeuw ontdekt en in april 2006 aan de wereld gepresenteerd.
Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi (Egypte) gevonden in een kruik, tezamen met een aantal koptische gnostische geschriften. Het bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus, zogeheten logia - enkelvoud: logion.