Een denominatie is een kerkelijke gezindte of religieuze stroming.
  • Nieuwe sites aanmelden in de categorie van de denominatie waar ze toe behoren.
  • Kerken die niet verbonden zijn aan een kerkgenootschap kunnen worden aangemeld in Gemeenschappen.
  • Organisaties die niet zijn verbonden aan één bepaalde denonimatie worden opgenomen in Organisaties.
  • Sites met informatie over een bepaalde denominatie die ingaat tegen de officiële kerkleer of zich hiertegen afzet dienen te worden aangemeld in Tegengestelde_Meningen.
De Jehova's Getuigen (ook wel Wachttoren Genootschap genoemd) is een wereldwijde religieuze groepering, die in 1870 in de VS werd gesticht door C.T. Russel.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatse Dagen (ook wel Mormonen genoemd) is een wereldwijde religieuze groepering, die in 1830 in de VS werd gesticht door Joseph Smith.
Oecumenisch kerkgenootschappen welke op regelmatige basis een kerkelijke of gemeentelijke dienst / viering houden.
Ook wel genoemd (voluit) de Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie.
In deze categorie wordt informatie opgenomen over de kerken en gemeenten die zich Protestant noemen, dat wil zeggen: Voortkomend uit de Reformatie die begon in de zestiende eeuw.
Websites van en over de Rooms-Katholieke Kerk, die niet passen in een van de subcategorieën.
De Vrij Katholieke Kerk (Liberal Catholic Church) werd gesticht door mensen die het Christendom wilden terug brengen naar haar gnostieke wortels. De apostolische successie werd via de Oud Katholieke Kerk geregeld.
De Zevende-dags Adventisten vormen een protestants kerkgenootschap. Zij zijn van mening dat Gods' wetten uit het Oude Testament nog steeds gelden voor alle 'gelovigen' of ze nu joden zijn of 'gelovigen uit de heidenen'. Sinds 1860 staat deze groep christenen geregistreerd onder de naam Zevende-dags adventisten. Zij vieren de rustdag van God (sabbat) op de zevende dag van de week (zaterdag) in plaats de zondag en geloven dat Jezus Christus elk moment terug zal komen naar de aarde. Zij geloven ook dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest en streven er daarom naar deze tempel zo zuiver mogelijk te houden door het vermijden van onreine voeding volgens de zgn spijswetten. Profetieën, met name uit de bijbelboeken Daniël en Openbaring, vormen voor hen een sleutel om te weten dat deze tijd de eindgeschiedenis zou inluiden van het menselijk leven op aarde en de wederkomst van Jezus Christus zal aanvangen.