Politiek is het geheel van beginselen en regels van bestuur en het beleid van een regering.
In deze categorie (en de subcategorieën) horen algemene sites over politiek. Dit kan over de Europese politiek zijn maar ook sites die uitleg/informatie geven over een politieke stroming.

De categorie Maatschappij/Politiek beperkt zich tot ideologie en politiek, in het algemeen. Als deze alleen op een specifiek land van toepassing zijn, worden ze in een regionale categorie geplaatst. Dit zelfde geldt voor sites over specifieke kandidaten en campagnes:
België
Nederland
Voor andere regionale takken zie:
Nederlands/Regionaal/

Activiteiten als demonstreren en andere acties worden geplaatst onder Maatschappij/Activisme/ terwijl onderwijsactiviteiten, informatie en werving over specifieke onderwerpen geplaatst worden onder Maatschappij/Vraagstukken/.

Leer die alle staatsgezag afwijst.
Sites die gelegenheden bieden voor online politieke discussies voor een algemeen publiek.
Indien uw site specifiek over Nederland of België gaat, meld uw site dan niet hier aan, maar volg de @-links naar de categorieën over deze landen.
Politieke samenwerking binnen de Europese unie.
Informatie over hedendaagse en voormalige koninkrijken en families.
Nationalisme is een politieke beweging, die macht opeist in de naam van een groep, die zich in cultureel opzicht onderscheidt van andere groepen.
Sites of pagina''s die algemene informatie gegeven over het politieke verschijnsel nationalisme. Sites van groeperingen en partijen die zich - bijvoorbeeld door deelname aan verkiezingen - richten op Nederland, België of Suriname dienen in de regionale categorieën te worden aangemeld.
Sites van politieke partijen.
Persoonlijke websites van politici.
Wetenschappelijke instellingen van en/of voor politieke partijen of groeperingen.
Weblogs over politiek en politici.