Multilateraal samenwerkingsverband van een groot aantal Europese landen, gericht op tal van beleidsvelden.