Sites over reizen die zich ook richten op niet-gehandicapten worden niet hier opgenomen. Zie daarvoor World: Nederlands: Recreatie: Reizen.
Websites met informatie voor en over blinde en slechtziende mensen.

De websites dienen bij voorkeur speciaal toegankelijk te zijn voor de doelgroep.

Websites met informatie voor en over mensen met een gehoorbeperking.

De websites dienen bij voorkeur speciaal toegankelijk te zijn voor de doelgroep.

Over (hulp)middelen die het leven van een gehandicapte vergemakkelijken of verbeteren.
Recreatie en vakantiemogelijkheden speciaal voor gehandicapten.
Reisorganisaties en informatieve sites over reizen die zich specifiek richten op gehandicapten.
Sites over reizen die zich ook richten op niet-gehandicapten worden niet hier opgenomen. Zie daarvoor World: Nederlands: Recreatie: Reizen.
Mentale retardatie (letterlijk geestelijke vertraging), intellectuele stoornis, geestelijke / verstandelijke handicap of mentale handicap is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt.

Bron: Wikipedia

Sites over de problemen en mogelijkheden van werk en handicap.