Informatieve Nederlandstalige sites over de gewapende Nederlandse en Belgische Krijgsmacht (Marine, Lucht- en Landmacht).
Deze subcategorie is gericht op Chats en Forums met als hoofdonderwerp
Materieel omvat al het ondersteunend militair materiaal dat specifiek is voor het leger en daar actief deel van uitmaakt.
Meld in deze categorie alleen sites over materieel dat krijgsmacht specifiek is. Te denken valt aan Marineschepen, Legervoertuigen, Wapens etc
In de categorie staan alleen maar websites met een persoonlijk karakter, gericht op de krijgsmacht of onderdelen daarvan.
Graag in deze subcategorie alleen maar websites met een persoonlijk karakter gericht op de krijgsmacht op zich, of onderdelen daarvan insturen.
Subcategorie voor verenigingen van (oud-) militairen, van krijgsmacht(-onderdelen)
Websites gemaakt voor en door verteranen
In deze Categorie alleen websites aanmelden die gemaakt zijn door de veteranen zelf. Belangenorganisaties van veteranen kunnen zich aanmelden in de hoofdcategorie 'Krijgsmacht'
Websites die (in hoofdzaak) gerelateerd zijn aan de deelneming aan de diverse Vredesmissies in het UN of NAVO verband.
Websites die (in hoofdzaak) gerelateerd zijn aan de deelneming aan de diverse Vredesmissies in het UN of NAVO verband. Websites van Veteranen dienen in een andere subcategory van Krijgmacht worden aangemeld.