Informatie over Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), Nederlandse staatsman en raadspensionaris van de Staten Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog.