Filosofie, een combinatie van de Griekse woorden philo (liefde) en sophia (wijsheid), houdt zich bezig met rationeel onderzoek naar waarheden, kennis, existentiƫle vraagstukken en (menselijk) handelen. Filosofie wordt traditioneel ingedeeld in 4 hoofdstromingen. Metafysica is op zoek naar de ultieme eigenschappen van de werkelijkheid. Kennisleer of epistemologie is het onderzoek naar de bronnen en het onstaan van kennis. De ethiek houdt zich bezig met moraal en rechtvaardigheid. De esthetiek tenslotte bestudeert de kunstzinnigheid en schoonheid. Hedendaags is deze traditionele indeling echter minder gebruikelijk.
Deze categorie is bedoeld voor Nederlandstalige sites met filosofische verhandelingen. Meld U sites die over Theologische of New-Age filosofieƫn gaan liever aan in de corresponderende categorie binnen World/Nederlands/Maatschappij/Religie_en_Spiritualiteit .
De filosofische studie van percepties, emoties, schoonheid en kunst.
Leer van de zedelijke begrippen en gedragingen.
De filosofische faculteiten van Nederlandse en belgische universiteiten.
Bevat sites die specifiek gaan over of geschreven zijn door een bepaalde filosoof.
Meld hier Nederlandstalige sites aan over Albert Camus (1913-1960).
Filosofie gericht op kinderen en jongeren zoals ook lesmateriaal, kinderfilosofie en jongerenforums.
Meldt hier uitluitend Nederlandstalige sites aan over filosofie gericht aan kinderen of jongeren.
Het doorgeven van filosofische kennis aan anderen.
Meld hier Nederlandstalige sites gewijd aan onderwijs in de Filosofie.
Bevat teksten van en over filosofen.In veel gevallen zijn dit pdf. files waarvoor Acrbat reader vereist is om ze te openen.
Bevat oraties en redes met filosofische relevantie.
Persoonlijke pagina's gewijd aan filosofische onderwerpen.
Produkt en dienstverlening m.b.t. filosofie.
Meld a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige pagina''s aan m.b.t filosofische producten en diensten.