Informatie van, over en voor organisatie die hulp bieden in de vorm van voedsel aan mensen die door armoede, natuurrampen of andere omstandigheden honger lijden.
Alleen organisaties die tijdelijke hulp in de vorm van voedsel bieden worden hier vermeld. Organisaties die structurele hulp bieden ter bevordering van de lokale voedselvoorziening worden in World/Nederlands/Maatschappij/Organisaties/Ontwikkelingssamenwerking/ geplaatst.
Lokale initiatieven die levensmiddelen inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.