Organisaties en verenigingen welke zich onbaatzuchtig inzetten voor hun medemensen.
Meld hier sites aan die in relatie staan tot het Rode Kruis. Ook plaatselijke afdelingen kunnen hier worden aangemeld.
Het Rode Kruis en haar afdelingen.
Meld hier sites aan die in relatie staan tot het Rode Kruis. Ook plaatselijke afdelingen kunnen hier worden aangemeld.
Serviceclubs zijn netwerken van mensen, uit verschillende beroepsgroepen en maatschappelijke oriƫntatie, met een sterke onderlinge band.
Zij zetten een belangrijk deel van hun vrije tijd, hun kennis en ervaring en hun netwerk in om:
  • te discussiĆ«ren over wat er in hun beroep en in de samenleving gaande is.
  • hun eigen mening en inzichten aan te scherpen en vanuit eigen idealen bij te dragen aan positieve ontwikkelingen in hun beroep en in de samenleving.
  • groeperingen die in de knel raken samen helpen uit de problemen te komen; dit door vrije tijd in te zetten, kennis en ervaring te bundelen, en zonodig fondsen te werven.
Vriendschap, onderling vertrouwen en onderlinge samenwerking zijn het draagvlak van serviceclubs.
Informatie van, over en voor organisatie die hulp bieden in de vorm van voedsel aan mensen die door armoede, natuurrampen of andere omstandigheden honger lijden.
Alleen organisaties die tijdelijke hulp in de vorm van voedsel bieden worden hier vermeld. Organisaties die structurele hulp bieden ter bevordering van de lokale voedselvoorziening worden in World/Nederlands/Maatschappij/Organisaties/Ontwikkelingssamenwerking/ geplaatst.