Een sub-categorie voor Litouwers in Nederland, een nieuwe bevolkingsgroep als gevolg van migratie uit Oost-Europa.
Litouwers vormen een nieuwe etnische groep in Nederland.