In deze categorie vindt men verwijzingen naar websites van, voor en over (autochtone en allochtone) bevolkingsgroepen die een specifieke etnisch-culturele positie innemen.
In deze categorie kunt u websites plaatsen die betrekking hebben op de Antilliaanse gemeenschap.
Verzameling van links naar websites voor en door Algerijnen.
Websites voor en door Antillianen.
In deze categorie kunt u websites plaatsen die betrekking hebben op de Antilliaanse gemeenschap.
Deze sub-categorie verzamelt websites die betrekking hebben op Argentijnen.
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht alleen die websites aan te melden die direct betrekking hebben op Argentijnen als specifieke etnische groep. Websites over Argentiniƫ moeten worden gemeld onder de desbetreffende landencategorie.
Websites van, voor en over Brazilianen.
In deze categorie worden websites aangemeld die betrekking hebben op de bevolkingsgroep 'Bulgaren'.
Bulgaren hebben nu hun eigen Nederlandstalige sites.
Deze categorie bevat sites over Friezen als groep mensen die in Nederland en daarbuiten verblijven. Sites over de provincie Friesland en alles wat binnen de Friese grenzen gebeurt horen in World: Nederlands: Regionaal: Nederland: Friesland. Sites in het Fries horen in World: Frysk.
Websites van/over de Japaanse gemeenschap.
Een sub-categorie voor Litouwers in Nederland, een nieuwe bevolkingsgroep als gevolg van migratie uit Oost-Europa.
Litouwers vormen een nieuwe etnische groep in Nederland.
Deze categorie bevat links naar websites van en over Mapuches afkomstig uit Chili.