Kleinkunst, variété - Genre van amusement met afwisseling van dans, voordracht en muziek.