Het leven en werk van bekende dichters wiens werk verschenen is in boekvorm.
  • De titel dient de naam (of pseudoniem) van de auteur te zijn, in de vorm: Achternaam, Voornaam. Bijvoorbeeld: Achterberg, Gerrit