Literaire sites die overwegend gericht zijn op poëzie, zoals organisaties, evenementen en sites met verzamelingen van gepubliceerde gedichten.
  • Sites van/over professionele dichters dienen te worden aangemeld in de categorie Auteurs.
  • Sites van/over niet-professionele dichters en online verzamelingen van hun gedichten dienen te worden aangemeld onder Persoonlijke Pagina''s (Poëzie)
Het leven en werk van bekende dichters wiens werk verschenen is in boekvorm.
  • De titel dient de naam (of pseudoniem) van de auteur te zijn, in de vorm: Achternaam, Voornaam. Bijvoorbeeld: Achterberg, Gerrit
  • Sites van/over niet-professionele dichters en online verzamelingen van hun gedichten.