Voor sites die zich richten op de architectuur van een bepaald type gebouwen of die informatie over zo'n soort gebouw bevatten.
Gefortificeerde woningen, meestal gebouwd en bewoond tijdens de middeleeuwen.
Alleen sites die over kastelen gaan worden opgenomen. Indien de site over een restaurant, hotel, museum of iets anders gaat dat (toevallig) in een kasteel gevestigd is dan dienst u de site in de daarvoor bestemde categorie aan te melden.
Sites over molens, hun architectuur, werkwijze en geschiedenis.
Alleen sites die over molens gaan worden opgenomen. Indien de site over een restaurant, café, museum of iets anders gaat dat (toevallig) in een molen gevestigd is dan dienst u de site in de daarvoor bestemde categorie aan te melden.
Een watertoren bestaat uit een draagconstructie met daarop een waterreservoir. De toren vormt een onderdeel van een waterleidingsysteem. Het reservoir staat rechtstreeks in verbinding met het waterleidingnet en zorgt voor een constante druk op de leidingen. Het water in het reservoir dient als buffervoorraad. Als het waterverbruik groter is dan de aanvoer, of als de wateraanvoer tijdelijk stagneert wordt de voorraad in de watertoren aangesproken.