Doujinshi circles zijn groepen mensen die in amateurverband aan manga of daaraan gerelateerde kunst werken.
Graag alleen websites toevoegen van Nederlandse doujinshi circles of die voornamelijk informatie bevatten over Nederlandse doujinshi circles.