Sites over de gezondheid van ouderen.
Meld hier sites aan over de Gezondheid van Ouderen.
In wonen met zorg kunnen sites worden aangemeld van wooncomplexen waar het geven van zorg mogelijk is. In principe moet alle zorg kunnen worden verleend zolang de bewoners regie houden over het eigen leven. Uitgangspunt is dat wanneer men eenmaal in een dergelijk project woont men niet meer hoeft te verhuizen. Sites over techniek die wonen met zorg mogelijk maakt zijn eveneens welkom.
In wonen met zorg kunnen sites worden aangemeld van wooncomplexen waar het geven van zorg mogelijk is. In principe moet alle zorg kunnen worden verleend zolang de bewoners regie houden over het eigen leven. Uitgangspunt is dat wanneer men eenmaal in een dergelijk project woont men niet meer hoeft te verhuizen. De woning moet geschikt zijn en de zorginfrastructuur gegarandeerd. Sites over techniek die wonen met zorg mogelijk maakt zijn eveneens welkom.

meer informatie (alleen voor redacteuren)