De wetenschap die zich richt op de aard en de oorzaken van ziekten en op de middelen om die te genezen.
Meld hier Nederlandstalige sites aan met betrekking tot de bedrijfsgeneeskunde.
De bedrijfsarts (nieuwe stijl) heeft een eigen professionele deskundigheid en levert vanuit een (gecertificeerde) arbodienst/bedrijfsgezondheidsdient een bijdrage aan de bedrijfsgezondheidszorg zoals die door een bedrijf of instelling aan de medewerkers ter beschikking wordt gesteld.
Meld hier Nederlandstalige sites aan met betrekking tot de bedrijfsgeneeskunde.
Beeldvorming is een belangrijk onderdeel van het diagnostisch onderzoek in de Geneeskunde. De belangrijkste specialismen binnen deze categorie zijn Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.
Meld hier sites aan met betrekking tot beeldvorming binnen de Geneeskunde.
Leer der huid- en geslachtsziekten.
Medische diensverlening anders dan reguliere zorg.
Meld hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan met betrekkeing tot medische dienstverlening anders dan reguliere zorg.
Het nauwgezet en verstandig gebruik van het beste voorhanden bewijs, afkomstig uit systematisch patiƫntgebonden wetenschappelijk onderzoek, bij het nemen van beslissingen in de zorg voor individuele patiƫnten.
Meld hier Nederlandstalige sites aan gewijd aan "Evidence Based Medicine".
Reflectie op de geneeskunde en gezondheidszorg wat betreft hun wijsgerig-antropologische, wetenschapstheoretische en ethische vooronderstellingen en implicaties.
Meld hier websites aan die speciefiek over filosofie van de geneeskunde gaan.
Sites met betrekking tot geneesmiddelen, farmacotherapie, bijwerkingen van geneesmiddelen, interacties, etc.
Geriatrie wordt ook wel klinische geriatrie of ouderengeneeskunde genoemd. Het is een geneeskundige specialisatie, speciaal gericht op oudere mensen met complexe ziekteproblemen. Geriatrie (de specialisatie) dient te worden onderscheiden van de gerontologie (de wetenschappelijke tak).
De gynaecoloog behandelt niet alleen vrouwenziekten en vruchtbaarheidsproblemen maar begeleidt ook de zwangerschap en bevalling.
Meld hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan gewijd aan klinieken voor vrouwenziekten (Gynecologie en verloskunde).
Meld hier Nederlandstalige sites aan over orgaantransplantatie.
Websites die zich richten op Huisartsgeneeskunde en eerstelijns zorgverleners.
Meld lokale websites van praktijkhoudende of waarnemende huisartsen aan in de subcategorie Huisartsen. Deze categorie is bedoeld voor algemene informatie die voor de gemiddelde huisarts interessant kan zijn.
Dit specialisme behoort tot de beschouwende medische specialismen. De volgende subspecialisaties vallen onder dit specialime: gastro-enterologie (maag-, darm- en leverziekten), pulmonologie (longziekten), cardiologie (hartziekten), hematologie (bloedziekten), oncologie (kanker), immunologie (afweerziekten), infectiologie (infectieziekten), endocrienologie (hormoonziekten), nefrologie (nierziekten)
Meld hier a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan m.b.t. de gastroenterologie.
Sites met betrekking tot kindergeneeskunde of speciaal interessant voor kinderartsen.
Sites over aandoeningen en ziekten kunt U aanmelden in World/Nederlands/Gezondheid/Kinderen/Aandoeningen_en_Ziekten of World/Nederlands/Gezondheid/Aandoeningen_en_Ziekten
Sites met betrekking tot dit medisch specialime, inclusief de ruimtevaartgeneeskunde. Luchtvaargeneeskunde houd zich bezig met die geneeskunde die van belang is bij mensen die door het vliegen aan byzondere omstandigheden worden blootgesteld.
Medisch specialimse dat zich bezig houd met besmettelijke aandoeningen.
Specialisme dat zich bezig houd met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, de zenuwen en de spieren.
Onderwijs in de wetenschap die zich richt op de aard en de oorzaken van ziekten en op de middelen om die te genezen.
Leer van de oorzaken, de aard en de gevolgen van ziekten.
Psychiaters behandelen gedragsstoornissen en andere aandoeningen van de geest. Het verschil met psychologie is met name dat Psychiaters ernstiger stoornissen behandelen en ook medicatie gebruiken.
Revalidatiegeneeskunde coordineert de revalidatie na het oplopen van ernstige handicaps na ongeval of ziekte.