De Feldenkrais Methode gaat uit van de basisgedachte dat lichaam en geest een zijn. Er is dus niet sprake van enerzijds het lichaam en anderzijds de geest die elkaar beĆÆnvloeden, maar van een ondeelbaarheid. Verandering kun je dan ook vanuit verschillende invalshoeken bereiken en is meteen een verandering in het geheel. Moshe Feldenkrais vond de lichamelijke invalshoek de meest praktische, omdat veranderingen daar het gemakkelijkste op te merken zijn en zodoende bewust te maken zijn. Het voelen, waarnemen en denken, de andere invalshoeken, worden steeds als ingrediĆ«nten in zijn bewegingslessen gebruikt.