Homeopathie is de geneeswijze zoals die door de grondlegger Samuel Hahnemann zo'n 200 jaar gelden werd vastgelegd. Hij werkte het gelijksoortigheidsprincipe als genezingswet uit. Bij homeopathie worden stoffen verdund, soms zo ver dat ze volgens chemici niet meer werkzaam zijn.
Websites van praktijken en genezers die zich alleen of voornamelijk bezig houden met Homeopathie..