Erkende beschermverenigingen voor alternatieve genezers.