Erfelijke aandoening die de hersenen aantast waarvan de eerste symptomen zich meestal openbaren tussen het 35e en 45e levensjaar. Deze betreffen vooral onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren en verstandelijke achteruitgang.
Meld a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige sites aan betreffende de ziekte van Huntinton.