Erfelijke aandoening waarbij de zenuwen worden aangetast.
Uitsluitend webpaginas in de Nederlandse taal aanmelden die gewijd zijn aan HMSN.