SARS is een engelse afkorting voor Severe Acute Respiratory Syndrome, een zeer besmettelijke, waarschijnlijk virale, infectieuze aandoening van de longen, met hoge mortaliteit. In maart 2003 verspreide deze ziekte van Chineese origine zich snel over de wereld, gebruik makend van de moderne luchtvaart.
U kunt hier sites aanmelden met nederlandstalige inhoud betreffende de ziekte SARS.
Nieuws en Media Sites met betrekking tot SARS.