Belangrijk rsicofactor voor hart en vaataandoeningen.
Meld a.u.b. uitsluitend Nederlandstalige websites aan gewijd aan hypertensie (hoge bloeddruk).