Software voor het registreren, bewerken en beheren van collecties gegevens, informatie of kennis.
Meld hier alleen sites aan over software en leveranciers van software die toepassingsgericht zijn. Software voor de beheersing van generieke gegevens dienen aangemeld te worden in Software/Databases. Indien een pakket bestaat uit meerdere modules voor informatiebeheer, wordt de software ingedeeld in de categorie van de kernmodule. Indien er geen aanwijsbare kernmodule is, zal de vermelding onder Software/Informatiebeheer opgenomen worden.
Software voor de registratie en beheersing van collecties (catalogus-, inventaris en thesaurusbeheer, uitleen-, bestel-, tijdschriften- en lenersadministratie etc.).
Software voor het beheren van documentaire informatie en documentstromen, waarbij de relevantie voor documentatieprocessen (postregistratie, zakelijke dossiervorming) belangrijker is dan de bibliografische toegankelijkheid. Veelal zal men daarom uitgaan van het document zelf (bijvoorbeeld door een scan) in plaats van een beschrijving daarvan.
Meld hier documentatiesystemen en document-imagesystemen. Documentsystemen die uitgaan van catalogusbeheer dienen aangemeld te worden in Informatiebeheer/Bibliotheken.
Software met betrekking tot het beheren van kennis, en het verkrijgen van kennis uit (on)gestructureerde gegevensverzamelingen.