Ontwikkeling waarbij vrije broncode en vrije verspreiding centraal staat.