Onderdeel van de Informatica dat zich ten doel stelt computers zodanig te programmeren dat ze taken kunnen verrichten die intelligentie vereisen.