Websites written in Macedonian language only. Оваа категорија е за веб-сајтови на македонски јазик. Доколку имате веб-сајт којшто е за Македонија, но неговата содржина е на друг јазик, Ве молиме да аплицирате во категоријата на тој јазик. Доколку имате веб-сајт за Македонија на Англиски јазик, аплицирајте на http://dmoz.org/Regional/Europe/Macedonia/.
Апликацијата и додавањето на Вашиот веб-сајт во dmoz.org директориумот е бесплатно. Уредниците не се обврзани да го вклучат Вашиот веб-сајт, доколку не се совпаѓа со критериумите за квалитетни информации на dmoz.org. Личните веб-сајтови нема да бидат вклучени, освен доколку не се од професионален карактер и повторно, доколку не содржат квалитетни информации. Доколку имате веб-сајт за Македонија на Англиски јазик, аплицирајте на http://dmoz.org/Regional/Europe/Macedonia/. Доколку вашиот веб-сајт е „во изградба“ или има многу мала содржина, немојте да го пријавувате додека не е завршен.
Веб страници за домакинство и фамилија
Економија и стопанство во Македонија.
Во оваа категорија можете да ставате линкови кои се поврзани со интернет. Но, вашиот сакан сајт да биде полесно пронајден би било многу подобро да го сместите во некоја од подкатегориите.
Во оваа категорија можете да ги листате само сајтови на владата на � епублика Македонија или

more information (editors only)

Овде ке најдете сајтови за градовите во Македонија и нивните околини како и поважните места во Македонија.