Témakörök: ökopszichológia (a környezettan és a pszichológia egybeolvadása, a Föld iránti érzelmi kapcsolatok pszichológiája), új korszak ("new age" önsegítők, látnokok, vagy szellemi mesterek), parapszichológia (egyes, az emberi tapasztalással kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata), koponyatan ("frenológia" - az egyéni jellemvonások és a koponya alaktanjából levont következtetések).
Az NLP, vagyis a Neuro Lingvisztikus programozás egy hatékony módszer, amely az emberi viselkedést és élményeket tanulmányozva olyan modelleket állított fel, amelyeket alkalmazva könnyedén érhetünk el változást önmagunkban, viselkedésünkben, valamint egy rendkívül cél-orientált, eredményes kommunikációs modellt ad a kezünkbe.