Svetainės apie būsto paskolas, paskolų brokerių ir hipotekos įmonės.
Kredito unijos - tai ne pelno siekiančios, kooperatinės finansų institucijos, kurias valdo ir kurių savininkais yra unijos nariai. Dauguma unijų aptarnauja tik tam tam tikrą žmonių grupę (pvz. tam tikros vietovės gyventojus arba aukštosios mokyklos studentus).
Kategorija skolų išieškojimo, skolininkų registravimo, skolų pirkimo įmonių svetainėms.